Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky a zákony

2020

OZV_č._02/2020_kterou se mění OZV č.01/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů

OZV_č._01/2020_kterou se mění OZV č.3/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů _

2019

05/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

04/2019 – o místním poplatku ze psů

03/2019 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů

02/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů

01/2019 – kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2002 Řád veřejného pohřebiště obce Kozojídky

2018

OZV 01/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů

2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - ruší vyhlášku 1/2016 o nočním klidu

2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu ... účinnost od 8.11.2016

Obecně závazná vyhláška obce Kozojídky č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2007, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj – účinná od 9.9.2013

Obecně závazná vyhláška č. 23/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy v Kozojídkách – účinnost od 1.1.2005

Název vyhlášky

název  Účinnost
   
   
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - ruší vyhlášku 1/2016 o nočním klidu  

Obecně závazná vyhláška o úhradě vodného ve dvousložkové formě 
č. 1/2008

od 1.2.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/98 o závazných částech územního plánu Sídelního útvaru Kozojídky

od 19.8.1998

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací