Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
1
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
2
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
3
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
4
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
5
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
6
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
7
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
8
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
9
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
10
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
11
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
12
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
13
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
14
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
15
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
16
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
17
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
18
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
19
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
20
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
21
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
22
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
23
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
24
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
25
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
26
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
27
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
28
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
29
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
30
Milostivé léto 2022
Změna úředních hodin na ÚP ČR
1
Změna úředních hodin na ÚP ČR
2
Změna úředních hodin na ÚP ČR
3
Změna úředních hodin na ÚP ČR
Mikuláš 2022 v Kozojídkách
4
Změna úředních hodin na ÚP ČR
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky a zákony

2020

OZV_č._02/2020_kterou se mění OZV č.01/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů

OZV_č._01/2020_kterou se mění OZV č.3/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů _

2019

05/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

04/2019 – o místním poplatku ze psů

03/2019 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů

02/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů

01/2019 – kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2002 Řád veřejného pohřebiště obce Kozojídky

2018

OZV 01/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů

2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - ruší vyhlášku 1/2016 o nočním klidu

2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu ... účinnost od 8.11.2016

Obecně závazná vyhláška obce Kozojídky č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2007, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj – účinná od 9.9.2013

Obecně závazná vyhláška č. 23/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy v Kozojídkách – účinnost od 1.1.2005

Název vyhlášky

název  Účinnost
   
   
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - ruší vyhlášku 1/2016 o nočním klidu  

Obecně závazná vyhláška o úhradě vodného ve dvousložkové formě 
č. 1/2008

od 1.2.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/98 o závazných částech územního plánu Sídelního útvaru Kozojídky

od 19.8.1998

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací