Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Prodej stavebního pozemku v Kozojídkách p.č. 1035/13
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a kluby > ČZS Kozojídky

Český zahradkářský svaz Kozojídky

Odkaz: Plánované akce v roce 2007

O naší organizaci

Naše organizace byla založena v roce 1964, prvním předsedou byl zvolen Josef Zubatý, který tuto funkci vykonával až do roku 1982.

Začínali úplně od nuly, neměli nic, scházeli se, kde se dalo. Ale byla zde velká společná chuť udělat pro sebe, obec a spoluobčany něco užitečného. Plány byly velké, peníze žádné. Bylo třeba se společně bránit proti různým chorobám a škůdcům rostlin, společně bojovat proti náletům špačků, kteří dělaly velké škody. Sám jedinec by byl v tomto ztracený. Zajímavé je, že první zápis v pokladní knize, bylo vybíraní peněž na plašení špačků. Platily se z toho patrony pro myslivce.

Dohodli se se zemědělským družstvem, to jim předalo menší výměry půdy, které nešly obdělávat stroji. Tuto půdu pak rozdělili mezi ty, kteří žádnou neměli. I pro tuto možnost získání půdy někteří vstupovali do naší organizace.

Např. k 1. 1. 1989 jsme měli 85 členů. Jakmile vznikla možnost získat zpět svoji půdu, počty členů rapidně klesly. K 1. 1. 2007 máme 35 platících členů.

Ale vraťme se zpět do historie, začali jsme společně zajišťovat sadbové brambory, hnojiva, postřiky, jak je vidět se zápisu např. z r.1967, tak se zajistilo semeno fazole, kukuřice, slunečnice, ovocné stromky a to 49 jabloní, 7 hrušek, 6 meruněk, 12 švestek, 20 angreštů, 20 růží, 51 q sadby brambor, 38 q hnojiv a tak dále. Tato nová výsadba měla velký vliv na utváření zahrad a krajiny. Mizely staré, málo produktivní odrůdy, nahrazovaly je moderní, s ovocem vzhledově i chuťově lepším, ale bohužel také náchylnějšími na různé choroby a škůdce, což zvyšovalo potřebu jejich ochrany. Ve větším měřítku se také vysazovaly nové odrůdy révy vinné. Začalo se s pořádáním výstav vín, každý vinař se snažil udělat co nejlepší víno, aby se na výstavě měl čím pochlubit. Díky, těmto výstavám se kvalita vín neustále zvyšovala. V celé historii naší organizace se kromě 2 let, výstavy dělaly každoročně. Vystavovalo se v hostince u Gajdoštíků, když se postavila nová budova Obecního úřadu, tak výstavy začaly probíhat v sále Obecního úřadu. Často současně s vínem se zde vystavovalo ovoce a zelenina. Dnes říkáme, že jdeme na výstavu vína čili košt, dříve se tomu říkalo „okus vína“. V nejstarších degustačních komisích byli od nás přátelé zahrádkáři Staňa Kubica, František Potěšil, Antonín Hanák, Vojta Janíček, dále z Hroznové Lhoty pan farář Antonín Masopust, Josef Šantavý, Nekarda a Křivák. Naši vinaři tehdy dávali své vzorky po všech okolních výstavách ale i na oblastní výstavy např. do Mutěnic.

Protože již zmiňovaná výsadba ovoce a vína přinášela pěknou úrodu, bylo třeba tuto úrodu někde zpracovat. Proto se dohodlo s OÚ, že dostaneme starou sušárnu. A začaly brigády, staré zdevastované stavení bylo třeba předělat na sklad, výkupnu ovoce a zeleniny, sušárnu ovoce, povidlárnu, udírnu, pekárnu a lisovnu. Začal kolotoč, nebylo peněz, nebylo materiálu ale byla chuť tak velká, že jim to můžeme dnes závidět. Když si uvědomíme, že každý z nich chodil do práce, po návratu musel pomáhat plnit povinnosti vůči zemědělskému družstvu – to je okopávat, přetrhávat řepu…  doma měl záhumenku, která mu vlastně dávala obživu, měl prase, někteří i krávu, králíky, slepice, husy, kačeny a teď byla ještě brigáda. Dnes již toto žádný z nás nemá, nebo téměř nemá a víme jak se těžko organizují brigády. Za to, co dělali jim patří velké poděkování.

A protože začaly rodit vinice a vinaři neměli kam dát své víno, vzniknul problém. Každý z nich měl doma sice starý sklep v něm řepu, brambory, zeleninu, ale nešlo sem dát ještě víno, kterému takové prostředí nevyhovovalo. Takže vzniknul nápad, postavíme si pod Kříbem vinné sklepy. V krátké době se přihlásilo dost zájemců o stavební místa. Jedno z nich zde měla i naše zahrádkářská organizace. A začalo to znova, nejsou peníze, není materiál ale pořád chuť to dokázat. Dnes jim to můžeme závidět. Sklep se stavěl hodně let, jakmile se vydělala nějaká koruna, vždy se koupilo trochu materiálu a cosi se udělalo. V roce 2006 se podařilo získat dotaci na opravy a úpravy celého areálu. Každý sklep dostal novou střechu, nové venkovní omítky, společné splachovací záchody. Každý majitel sklepa musel složit částku 50 000kč, my zahrádkáři jsme tolik neměli, proto se požádali členové organizace, aby přišli na brigády sadili jsme keře, stromky, udělali oplocení výsadby. Díky tomu, že hodně členů, hlavně z výboru na brigády chodilo, byli jsme schopni tento dluh vyrovnat.

Jak již bylo řečeno prvním předsedou byl přítel pan Jan Zubatý, který obětavě  vedl organizaci v roce 1964-1982.

Druhým předsedou byl přítel pan František Hlahůlek a to v letech 1982-2002.  Jim oběma patří velké poděkování, vedli naši organizaci v nejtěžších dobách. Pod jejich vedením se udělalo hodně práce. Třetím předsedou byl přítel ing. Josef Šantavý, ten byl ve funkci rok, tak to bylo předem dohodnuto a teď je předsedou přítel František Koryčanský, který aby šel ve šlépějích svých předchůdců pana Zubatého a Hlahůlka, by měl tuto funkci vykonávat alespoň do svých 80. narozenin, k čemuž mu přejeme pevné nervy.

V současné době ve společném zahrádkářském zařízení je funkční sklad, lisovna ovoce, vaření povidel a udírna za co vděčíme obětavému opatrovateli příteli Staňovi Kubicovi. Také máme vybudovaný společný vinný sklep, který mají na starosti pan František Kozumplík a ing. Josef Šantavý, kteří o něj pečují.

Během 43 let své existence zahrádkáři udělali hodně práce i při akcích OÚ, vysazovali různé keře, stromky, které také v obci prořezávali a stříkali je proti škůdcům a chorobám. Zajišťovali pro všechny sazenice, semena, hnojiva, postřiky, sadbové brambory. Dovedli se také bavit při různých zábavách, starých zvycích, zájezdech s Kozojídskou dechovkou, kterou vedl náš člen přítel Antonín Pavlica.

Také v současné době jsou kozojídští zahrádkáři připraveni spolupracovat při různých akcích v obci. Nabízíme možnost využití našeho sklepa na různé rodinné oslavy.

                                                   zahrádkáři z Kozojídek