Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31
Hody Kozojídky, odpolední program
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Dětský den
29
30 31 1 2 3 4 5

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Pronájem 2 sociálních bytů v Kozojídkách - příjem žádostí

Obec Kozojídky nabízí k pronájmu dva sociální byty v obci Kozojídky. Zájemci mohou podávat přihlášky na žádosti, která je přílohou tohoto oznámení, včetně vyplněných příloh. Uchazeči musí splňovat ukazatele pravidla, která jsou rovněž přílohou tohoto oznámení.

Žádosti je možné doručit osobně, nebo poštou do budovy Obecního úřadu Kozojídky do 12.00 hod dne 20. července 2021.

Předpokládaná možnost bydlení od 1.8. 2021.

Pravidla pro uchazeče

Priloha_c._1_Zadost_o_prideleni_socialniho_bytu

Priloha_c._2_Obnoveni_zadosti

Priloha_3_Prohlaseni_o_prijmech_a_vlastnictvi_80._vyzva_SC_2.1_v.1.4

Priloha_4_Prohlaseni_o_souladu_s_ETHOS_80._vyzva_SC_2.1_v.1.4

Priloha_5_Prijmovy_dotaznik__80._vyzva_SC_2.1_v.1.4


Publikováno 1. 7. 2021 21:41
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Uzavírka kruhové objezdy Veselí nad Moravou

V pondělí 7. června 2021 začíná stavba kruhových objezdů

V křížení silnic první třídy I/55 a I/54 ve Veselí nad Moravou se v pondělí 7. června rozbíhá dlouho připravovaná stavba dvou kruhových objezdů. Hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Stavba, která by měla trvat asi rok je rozdělena do několika etap s různou mírou omezení dopravy. Od pondělí 7. června 2021 do 28. června 2021 bude kvůli nutné rekonstrukci vedení plynu zcela uzavřen průjezd ve směru na Moravský Písek.

V rámci tzv. nulté etapy (7. – 28. 6. 2021), kdy dojde k frézování vozovky a realizaci přeložek sítí v celém profilu komunikace, bude umožněn provoz vozidel ve směru od Moravského Písku pouze po Bartolomějské náměstí.

Průjezd všech vozidel mezi Bartolomějským náměstím a centrem města přes řeku Moravu nebude v této etapě stavby možný. Naopak chodcům a cyklistům bude průchod a průjezd a umožněn v koridorech vyznačených páskou.

Po celou dobu stavby garantuje zhotovitel stavby zajištění přístupu ke všem provozovnám a domům. Nebude však možné zde parkovat.

Prosíme všechny, kdo nezbytně nutně nemusí do centra města automobilem, aby se této cestě vyhnuli. Osobní automobily mají vedenou objízdnou trasu po místních komunikacích. Kvůli nesouhlasu SÚS Zlínského kraje nebylo možné odklonit kamiony ze stavby. Ty budou muset projíždět stavbou a jejich provoz bude řízen třemi semafory. Ve Strážnici, Bzenci, Moravském Písku, Uherském Ostrohu a V Blatnici budou umístěny informativní dopravní značky upozorňující na omezený průjezd přes Veselí. 

Po dobu stavby bude umožněno VÝLUČNĚ OSOBNÍM AUTOMOBILŮM používat také cestu mezi Blatnicí a Milokoštěm, prosíme proto pěší a cyklisty, aby se této trase po dobu stavby vyhnuli. Přes Železárny je i nadále umožněn průjezd pouze osobním vozidlům do 3,5 tuny. Stejné omezení platí také na místních komunikacích od Billy směrem do Milokoště a na Hutníku.

Nadále platí zákaz vjezdu motorových vozidel (včetně motocyklů!) do zámeckého parku!

Městská policie bude průběžně po celou dobu stavby monitorovat aktuální dopravní situaci.

Po ukončení tzv. nulté etapy (předpoklad 28. června) bude umožněn místním občanům oboustranný průjezd stavbou od Bartolomějského náměstí do centra města.

V případě dotazů ohledně dopravní obslužnosti po dobu stavby je možné se obracet telefonní linku Městské policie 518 670 282.


Publikováno 4. 6. 2021 13:41
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dětský den

Datum konání: 28. 8. 2021

Všechny děti a rodiče dětí srdečně zveme 28.8.2021 od 16hod na

Dětský den "MÁME RÁDI KOZOJÍDKY"

na děti čeká:

  • zábavné putování po Kozojídkách
  • soutěže, hry
  • opékání špekáčků

Bližší informace ještě upřesníme. 

Těšíme se na vás a vy se těšte taky 

Pořadatelé z Kozojídek

 

 


Publikováno 4. 6. 2021 8:12
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Projekt "Sociální bydlení v Kozojídkách" je spolufinancován Evropskou unií

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V KOZOJÍDKÁCH - realizace 2020 - 2021

Projekt Sociální bydlení v Kozojídkách, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009647 je spolufinancován Evropskou unií.

IROP_CZ_RO_B_C RGB[1].jpg

V rámci realizace projektu dojde k výstavbě dvou nových bytových jednotek o celkové kapacitě 4 osoby. Byty budou určeny pro osoby z cílových skupin, které tímto dostanou možnost se plně zapojit do sociálního, ekonomického i kulturního života ve společnosti. Cílem projektu je snížit počet osob, které se dostávají do tíživé bytové a sociální situace, zabránit izolaci a segregaci vyloučených či ohrožených osob. Izolace má negativní dopad na celou společnost, může vést až k absolutní formě sociálního vyloučení a trvale narušit společenskou soudržnost.

Projekt je zaměřený na aktivity vedoucí k zajištění dostupného nájemního sociálního bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení v ČR.


Publikováno 24. 5. 2021 15:24
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Sčítání lidu 2021

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021                                              LETÁK SČÍTÁNÍ 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

 

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.


Publikováno 9. 4. 2021 11:01
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Veřejná sbírka pro majitele shořelého objektu ve Veselí nad Moravou

Zdravím všechny z rodiny, přátele, kamarády, známé….
Obracím se na vás s velkou prosbou o pomoc pro mé bratry Petra a Jiřího Symerských. Už v tak nelehké době pro nás pro všechny, se oni musí vypořádat a vyřešit nelehkou životní situaci, kdy je během krátké chvíle požár připravil nejen o sklenářskou firmu, ale Jiřího s rodinou i o střechu nad hlavou.
Moc si vážíme a velmi děkujeme všem dobrým lidem, zástupcům města Veselí nad Moravou a všem, kteří byli a jsou ochotni pomoci jak prací, tak finančně. Děkujeme všem za jakoukoliv finanční podporu, kterou můžete zaslat na transparentní účet 2201959989/2010, případně přes QR kód QRkod_Zuzka.jpg
 
Velké díky za velkou podporu celého okolí ... Zuzana Fialová
 

Publikováno 31. 3. 2021 13:19
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zápis dětí do MŠ Kozojídky - školní rok 2021/22

Zápis dětí do školky

Ředitelka Mateřské školy Kozojídky, příspěvková organizace, 696 63 Hroznová Lhota, vyhlašuje přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2021/2022, který se bude konat v letošním roce z důvodu nepříznivé epidemiologické situace výskytu COVID 19 individuálně, z těchto důvodů doporučujeme předem se telefonicky domluvit na termínu návštěvy školky.

Zápis se uskuteční ve dnech od 3. – 7. května 2021 od 10. – 12. hod. 

 Vezměte si sebou:

  • rodný list
  • občanský průkaz
  • žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • kopii očkovacího průkazu

 Žádost o přijetí dítěte do MŠ si mohou rodiče vytisknout z webu školy, nebo si ji osobně vyzvednout v budově školy (zádveří) ve dnech od 16.3. – 30.4.2021 od 8. - 12.h. 

Na žádosti v letošním roce je nutné potvrzení praktického dětského lékaře.

Žadost_o_prijeti_ditete_do_MS_Kozojidky.pdf

Kriteria_pro_prijeti_deti_do MS_Kozojidky.pdf


Publikováno 16. 3. 2021 13:29
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Strážnicko sobě

Strážnicko_sobě_-_výzva.jpg


Publikováno 29. 4. 2020 16:01
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Způsob aplikace postřiků na stromy a rostliny!!

Včely-UPOZORNENÍ.jpg


Publikováno 21. 4. 2020 14:45
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace k přechodu na DVB-T2

CT_prechod_DVB-T2_A4.pdf


Publikováno 17. 3. 2020 10:43
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1