Aktuality


Od 13.4.2017 zahájen svoz BIOODPADU, následně bude prováděn každých 14 dní od 13.4.2017.

I přes státní svátek 14.4.2017 bude proveden vývoz popelnic.

Společnost E-ON bude provádět odečet elektroměrů od 18.-20.4.2017 a to pro všechny poskytovatele elektřiny. Umožněte přístup.

Dne 17.5.2017 proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Aktuální výzvy dotace projektu rozvoj Stražnicka (MAS Strážnicko)

Datum konání: 31. 12. 2018

AKTUÁLNĚ Z MAS Strážnicko

 

Vážení občané Strážnicka,

MAS (Místní akční skupina) Strážnicko, z.s.  má pro letošní rok připraveny další výzvy pro podání vašich projektů na rozvoj Strážnicka v různých operačních programech EU. Můžete podávat vaše žádosti o podporu až do konce roku 2020 ve smyslu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Strážnicko – je i Váš kraj“.

 

Aktuálně jsou vyhlášeny výzvy:

 • výzva v rámci Programu rozvoje venkova (PRV)s celkovou alokací na realizace projektů ve výši 5,5 mil. Kč
 • Udržitelné hospodaření v krajině (investice do zemědělských podniků)
 • Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku (zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh)
 • Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka (podpora na založení a rozvoj nezemědělských aktivit)

Termín ukončení příjmu žádostí do výzvy PRV je 5. 4. 2018.

 • výzva IROP – Cyklodoprava: Bezpečně do škol, do práce a za službami s celkovou alokací na realizaci projektů ve výši 6 mil. Kč
 • Výstavba a rekonstrukce komunikací pro cyklisty (výše podpory 95%)
  Termín ukončení příjmu žádostí do výzvy IROP je 5. 2018.

 

Připravované výzvy:

 • výzva IROP – Zlepšení infrastruktury základních škol – Rozvoj vzdělávání na Strážnicku s plánovanou alokací finančních prostředků ve výši 2 mil. Kč
 • Obsah projektů: stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání se zaměřením na oblasti komunikace v cizích jazycích, práci s digitálními technologiemi, přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Součástí projektů je rekonstrukce a stavební úpravy stávajících učeben s vazbou na bezbariérovost a zvýšení kapacity škol.

Předpokládaný termín trvání výzvy a příjmu projektů do výzvy č. 2 IROP: květen – srpen 2018.

 

 • výzva OPŽP – Zeleň na Strážnicku s plánovanou alokací finančních prostředků ve výši cca 10 mil. Kč
 • Tvorba prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability) – vytváření a obnova biocenter, biokoridorů, interakčních prvků dle platné plánovací dokumentace, tvorba dokumentací a také vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí; podpora 80 – 100%
 • Výsadby na nelesní půdě v CHKO Bílé Karpaty - liniové a skupinové výsadby neovocných i ovocných dřevin v krajině (stromořadí, remízy, krajinné sady, krajinné prvky); podpora 85%
 • Protierozní opatření – zakládání a obnova travních pásů, průlehů v blocích orné půdy, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), obnova či zakládání větrolamů; podpora 75%
 • Sídelní zeleň - zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, včetně vodních prvků; pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně, je-li navázána na realizované opatření, zpracování dendrologického a inventarizačního průzkumu a odpovídajících speciálních průzkumů; podpora 60%.

Předpokládaný termín trvání výzvy a příjmu projektů do výzvy č. 2  OPŽP: srpen 2018 – únor 2019. V této výzvě mohou žádat nejen obce, spolky a podnikatelé ale i fyzické osoby.

 

 • 3. výzva IROP – Rozvoj sociálních služeb – Sociální začleňování na Strážnicku s plánovanou alokací ve výši cca 1 mil. Kč

Hledáme aktivní zájemce pro realizaci projektů v oblastech:

 • Rozvoj infrastruktury komunitních center - stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů ohrožených komunit
 • Sociální bydlení – pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného vybavení

Předpokládaný termín trvání výzvy a příjmu projektů do výzvy č. 2  OPŽP:  srpen - prosinec 2018.

 

Vaše projektové záměry můžete konzultovat v kanceláři MAS Strážnicko na náměstí Svobody 501 ve Strážnici – po předchozí domluvě na tel. 724 162 265 nebo e-mailem: hrdousek.v@straznicko.cz. Bližší informace o výzvách naleznete také na www.straznicko-mas.cz

 

Těšíme se na spolupráci s vámi!  Mgr. Vít Hrdoušek, Eva Tihelková a Bc. Marie Chalupová

 Nový stavební pozemek k prodeji

Datum konání: 28. 3. 2018

Prodej stavebních pozemkůVýstava vín v Kozojídkách

Datum konání: 10. 3. 2018

CZS-vystavaVin18PL_(1).jpgFašankový ples

Datum konání: 10. 2. 2018

Fašank-2018.jpgDětský karneval

Datum konání: 4. 2. 2018

Karneval.jpgNové pozemky k prodeji

Datum konání: 7. 3. 2018

Více na stránkách obce v menu "Prodej stavebních pozemků"Vánoční koncert

Datum konání: 26. 12. 2017

Na svátek sv. Štěpána v Kozojídkách tradiční vánoční koncert v kapli Sv. Martina v 17.00 hod.

Po koncertu malé teplé občerstvení.

Všichni jste srdečně zváni.

 Nabídka dalšího stavebního pozemku na prodej

Datum konání: 17. 1. 2018

bližší informace na www.kozojidky.cz v levém menu "Prodej stavebních pozemků"Mikuláš Kozojídky

Datum konání: 2. 12. 2017

Zveme všechny děti, ale i jejich rodiče na setkání s Mikulášem a to v sobotu 2.12.2017 v 15.30 hod před kaplí sv. Martina.

Budou vás kromě Mikuláše čekat i andělé a čerti, ale bát se nemusíte ... mají pro vás dárky a malé překvapení.

Pro dospělé bude na zahřátí připraven svařák a pro děti čaj.

 Vak Hodonín - Vodné a stočné od 1.1.2018

Datum konání: 1. 1. 2018

Vodne_Ceny_2018.doc
Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.kozojidky.cz

Registrujte se zde

Vyhledat v textu

24. 3. Gabriel

Zítra: Marián

Příjem aktuálních zpráv

Chcete být informováni o nových aktualitách nebo o změnách na našich stránkách prostřednictvím e-mailu? Stačí se jednoduše zaregistrovat v aktualitách kliknutím na odkaz "Chcete přijímat aktuální zprávy?" Tak vám určitě nic neuteče a většinou vás stihneme informovat včas :)

http://www.memorialpajisrahulka.cz/

Firmy a instituce hodonínska

http://www.firmy-hodonin.cz

firmy-hodonin[1].gif

Turistická asociace Slovácko, z.s. - pasportizace Slovacka

 

Banner_-_pasportizace_CR_-_all.jpg

Diskusní fórum

příspěvků: 32

Návštěvnost stránek

209766