Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Prodej stavebního pozemku p.č. 1035/13 k.ú. Kozojídky
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Fotky z 50. výročí posvěcení kaple

https://www.zonerama.com/blankaphotos/Photo/7490025/276580275 

 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/439055a3-5606-43e9-9be1-94dcaaadab41 

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a077fb3f-c9d8-4692-bb22-71356aeb14c4 


Publikováno 3. 8. 2021 8:01
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Uzavírka kruhové objezdy Veselí nad Moravou

V pondělí 7. června 2021 začíná stavba kruhových objezdů

V křížení silnic první třídy I/55 a I/54 ve Veselí nad Moravou se v pondělí 7. června rozbíhá dlouho připravovaná stavba dvou kruhových objezdů. Hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Stavba, která by měla trvat asi rok je rozdělena do několika etap s různou mírou omezení dopravy. Od pondělí 7. června 2021 do 28. června 2021 bude kvůli nutné rekonstrukci vedení plynu zcela uzavřen průjezd ve směru na Moravský Písek.

V rámci tzv. nulté etapy (7. – 28. 6. 2021), kdy dojde k frézování vozovky a realizaci přeložek sítí v celém profilu komunikace, bude umožněn provoz vozidel ve směru od Moravského Písku pouze po Bartolomějské náměstí.

Průjezd všech vozidel mezi Bartolomějským náměstím a centrem města přes řeku Moravu nebude v této etapě stavby možný. Naopak chodcům a cyklistům bude průchod a průjezd a umožněn v koridorech vyznačených páskou.

Po celou dobu stavby garantuje zhotovitel stavby zajištění přístupu ke všem provozovnám a domům. Nebude však možné zde parkovat.

Prosíme všechny, kdo nezbytně nutně nemusí do centra města automobilem, aby se této cestě vyhnuli. Osobní automobily mají vedenou objízdnou trasu po místních komunikacích. Kvůli nesouhlasu SÚS Zlínského kraje nebylo možné odklonit kamiony ze stavby. Ty budou muset projíždět stavbou a jejich provoz bude řízen třemi semafory. Ve Strážnici, Bzenci, Moravském Písku, Uherském Ostrohu a V Blatnici budou umístěny informativní dopravní značky upozorňující na omezený průjezd přes Veselí. 

Po dobu stavby bude umožněno VÝLUČNĚ OSOBNÍM AUTOMOBILŮM používat také cestu mezi Blatnicí a Milokoštěm, prosíme proto pěší a cyklisty, aby se této trase po dobu stavby vyhnuli. Přes Železárny je i nadále umožněn průjezd pouze osobním vozidlům do 3,5 tuny. Stejné omezení platí také na místních komunikacích od Billy směrem do Milokoště a na Hutníku.

Nadále platí zákaz vjezdu motorových vozidel (včetně motocyklů!) do zámeckého parku!

Městská policie bude průběžně po celou dobu stavby monitorovat aktuální dopravní situaci.

Po ukončení tzv. nulté etapy (předpoklad 28. června) bude umožněn místním občanům oboustranný průjezd stavbou od Bartolomějského náměstí do centra města.

V případě dotazů ohledně dopravní obslužnosti po dobu stavby je možné se obracet telefonní linku Městské policie 518 670 282.


Publikováno 4. 6. 2021 13:41
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Projekt "Sociální bydlení v Kozojídkách" je spolufinancován Evropskou unií

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V KOZOJÍDKÁCH - realizace 2020 - 2021

Projekt Sociální bydlení v Kozojídkách, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009647 je spolufinancován Evropskou unií.

IROP_CZ_RO_B_C RGB[1].jpg

V rámci realizace projektu dojde k výstavbě dvou nových bytových jednotek o celkové kapacitě 4 osoby. Byty budou určeny pro osoby z cílových skupin, které tímto dostanou možnost se plně zapojit do sociálního, ekonomického i kulturního života ve společnosti. Cílem projektu je snížit počet osob, které se dostávají do tíživé bytové a sociální situace, zabránit izolaci a segregaci vyloučených či ohrožených osob. Izolace má negativní dopad na celou společnost, může vést až k absolutní formě sociálního vyloučení a trvale narušit společenskou soudržnost.

Projekt je zaměřený na aktivity vedoucí k zajištění dostupného nájemního sociálního bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení v ČR.


Publikováno 24. 5. 2021 15:24
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Strážnicko sobě

Strážnicko_sobě_-_výzva.jpg


Publikováno 29. 4. 2020 16:01
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Způsob aplikace postřiků na stromy a rostliny!!

Včely-UPOZORNENÍ.jpg


Publikováno 21. 4. 2020 14:45
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace k přechodu na DVB-T2

CT_prechod_DVB-T2_A4.pdf


Publikováno 17. 3. 2020 10:43
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace o správném postupu při podezření na nákazu koronavirem

Informace o správném postupu při podezření na nákazu koronavirem


Publikováno 13. 3. 2020 14:24
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Nové fotky z dění v obci

Výročí 100. let od vzniku republiky 27.10. 2018

Výstava ovoce a zeleniny 2018

 


Publikováno 3. 11. 2018 17:17
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Projekt - MŠ Kozojídky 22

MSkoz22.jpg

Název projektu: MŠ Kozojídky 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002696

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 241 134 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ. .

 

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o chůvu v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

 

Nastavené šablony:

Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 


Publikováno 25. 1. 2017 21:53
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Kozojídky 3. místo v soutěži Vesnice roku 2016

 

Více na např. http://www.vesniceroku.cz


Publikováno 18. 9. 2016 18:45
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář