Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Aktuální výzvy dotace projektu rozvoj Stražnicka (MAS Strážnicko)

Aktuální výzvy dotace projektu rozvoj Stražnicka (MAS Strážnicko)Datum konání:
31.12.2018

AKTUÁLNĚ Z MAS Strážnicko

 

Vážení občané Strážnicka,

MAS (Místní akční skupina) Strážnicko, z.s.  má pro letošní rok připraveny další výzvy pro podání vašich projektů na rozvoj Strážnicka v různých operačních programech EU. Můžete podávat vaše žádosti o podporu až do konce roku 2020 ve smyslu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Strážnicko – je i Váš kraj“.

 

Aktuálně jsou vyhlášeny výzvy:

 • výzva v rámci Programu rozvoje venkova (PRV)s celkovou alokací na realizace projektů ve výši 5,5 mil. Kč
 • Udržitelné hospodaření v krajině (investice do zemědělských podniků)
 • Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku (zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh)
 • Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka (podpora na založení a rozvoj nezemědělských aktivit)

Termín ukončení příjmu žádostí do výzvy PRV je 5. 4. 2018.

 • výzva IROP – Cyklodoprava: Bezpečně do škol, do práce a za službami s celkovou alokací na realizaci projektů ve výši 6 mil. Kč
 • Výstavba a rekonstrukce komunikací pro cyklisty (výše podpory 95%)
  Termín ukončení příjmu žádostí do výzvy IROP je 5. 2018.

 

Připravované výzvy:

 • výzva IROP – Zlepšení infrastruktury základních škol – Rozvoj vzdělávání na Strážnicku s plánovanou alokací finančních prostředků ve výši 2 mil. Kč
 • Obsah projektů: stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání se zaměřením na oblasti komunikace v cizích jazycích, práci s digitálními technologiemi, přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Součástí projektů je rekonstrukce a stavební úpravy stávajících učeben s vazbou na bezbariérovost a zvýšení kapacity škol.

Předpokládaný termín trvání výzvy a příjmu projektů do výzvy č. 2 IROP: květen – srpen 2018.

 

 • výzva OPŽP – Zeleň na Strážnicku s plánovanou alokací finančních prostředků ve výši cca 10 mil. Kč
 • Tvorba prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability) – vytváření a obnova biocenter, biokoridorů, interakčních prvků dle platné plánovací dokumentace, tvorba dokumentací a také vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí; podpora 80 – 100%
 • Výsadby na nelesní půdě v CHKO Bílé Karpaty - liniové a skupinové výsadby neovocných i ovocných dřevin v krajině (stromořadí, remízy, krajinné sady, krajinné prvky); podpora 85%
 • Protierozní opatření – zakládání a obnova travních pásů, průlehů v blocích orné půdy, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), obnova či zakládání větrolamů; podpora 75%
 • Sídelní zeleň - zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, včetně vodních prvků; pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně, je-li navázána na realizované opatření, zpracování dendrologického a inventarizačního průzkumu a odpovídajících speciálních průzkumů; podpora 60%.

Předpokládaný termín trvání výzvy a příjmu projektů do výzvy č. 2  OPŽP: srpen 2018 – únor 2019. V této výzvě mohou žádat nejen obce, spolky a podnikatelé ale i fyzické osoby.

 

 • 3. výzva IROP – Rozvoj sociálních služeb – Sociální začleňování na Strážnicku s plánovanou alokací ve výši cca 1 mil. Kč

Hledáme aktivní zájemce pro realizaci projektů v oblastech:

 • Rozvoj infrastruktury komunitních center - stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů ohrožených komunit
 • Sociální bydlení – pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného vybavení

Předpokládaný termín trvání výzvy a příjmu projektů do výzvy č. 2  OPŽP:  srpen - prosinec 2018.

 

Vaše projektové záměry můžete konzultovat v kanceláři MAS Strážnicko na náměstí Svobody 501 ve Strážnici – po předchozí domluvě na tel. 724 162 265 nebo e-mailem: hrdousek.v@straznicko.cz. Bližší informace o výzvách naleznete také na www.straznicko-mas.cz

 

Těšíme se na spolupráci s vámi!  Mgr. Vít Hrdoušek, Eva Tihelková a Bc. Marie Chalupová

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů